SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES

OBJECTIUS

Aquest projecte va iniciar-se el curs 2009-2010 amb l’objectiu de poder reduir el cost dels llibres de text que s’utilitzen al centre i així intentar aconseguir que cap alumne o el menor número d’alumnes es puguin quedar sense llibres.
Per altra banda, també es vol potenciar el respecte i el bon ús cap el material reutilitzable, ja que l’escola cedeix en lloguer aquests llibres i els/les alumnes els han de retornar al finalitzar el curs escolar.

Des que es va iniciar ha tingut sempre molt bona acceptació per part de les famílies, fet que ha encoratjat a l’escola a mantenir viu aquest projecte any rere any.

ÀMBIT D’APLICACIÓ

Aquest projecte es duu a terme als cursos de 3r, 4t, 5è i 6è. S’ha estudiat la possibilitat d’ampliar-ho a Cicle Inicial però s’ha arribat a la conclusió que, de moment, no és viable, ja que els llibres de text que existeixen al respecte estan elaborats perquè l’alumnat hi escrigui a sobre.

QUOTA DEL PROJECTE DE SOCIALITZACIÓ

La quota del projecte de socialització es calcula en funció del número de llibres nous que aquell any s’hagin de reposar, tot i així, acostuma a mantenir-se sempre força igual.

La quotam, per al culrs 2016-2017, és 121€:
  • 45€ fan referència al material fungible (material de plàstica, fotocòpies, espectacles a l’escola per part de grups d’animació, detall del tió...) que els alumnes van gastant durant l’any.
  • 15€ fan referència a la quota de socis de l’AMPA que després traspassem al compte de l’AMPA.
  • 11€ fan referència a l'activitat de vela que fan els alumnes dins l'àrea d'educació física.
  • 50€ fan referència al lloguer i compra de llibres. No només s’hi encabeixen els llibres socialitzables sinó que també els subministrem els llibres fungibles (llibres d’activitats, de comprensió lectora,...). Per aquest motiu la quota pot arribar a modificar-se cada any en funció dels llibres que es compren.

COMISSIÓ DEL PROJECTE

Aquest projecte es coordina amb l’AMPA de l’escola i gaudeix de l’ajuda d’un grup de mares que s’ofereixen per fer els lots dels llibres per a cada classe, detectar llibres deteriorats per tal de ser reposats i folrar. Aquest grup es troba normalment a finals de juny i, si és necessari, també a principis de setembre abans d’iniciarse les classes, i consta de 2 representants a la comissió del projecte.

Actualment aquesta comissió està formada per les següents persones:

Directora: Isabel Escobar Sanmartín

Secretària: Anna Guasch Vallverdú

Mares: Sònia Soto Hinojosa

          Ángeles García González

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada