SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES

OBJECTIUS

Aquest projecte va iniciar-se el curs 2009-2010 amb l’objectiu de poder reduir el cost dels llibres de text que s’utilitzen al centre i així intentar aconseguir que cap alumne o el menor número d’alumnes es puguin quedar sense llibres.
Per altra banda, també es vol potenciar el respecte i el bon ús cap el material reutilitzable, ja que l’escola cedeix en lloguer aquests llibres i els/les alumnes els han de retornar al finalitzar el curs escolar.

Des que es va iniciar ha tingut sempre molt bona acceptació per part de les famílies, fet que ha encoratjat a l’escola a mantenir viu aquest projecte any rere any.

ÀMBIT D’APLICACIÓ

Aquest projecte es duu a terme als cursos de 1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è.

QUOTA DEL PROJECTE DE SOCIALITZACIÓ

Cada cicle té una quota diferent que es calcula en funció del número de llibres nous que aquell any s’hagin de reposar i dels llibres fungibles que s'hagin de comprar.

Cap comentari:

Publica un comentari