L'ESCOLA

ON  SOM?
L’escola l’Antina es va inaugurar el curs 2003/04, en aquests deu anys ha anat creixent de manera gradual. Situada a pocs metres del barri marítim i el parc natural dels Muntanyans, la nostra posició geogràfica ens permet gaudir i aprofitar els recursos naturals que ens ofereix aquest entorn (visites, pràctica de vela, etc...).

QUI SOM?
La nostra escola imparteix les etapes educatives d’Infantil i Primària amb dues línies per a cada curs i amb una mitjana de 24 alumnes per classe. Tenim un claustre de mestres molt estable que ens permet donar continuïtat als projectes que iniciem i a consolidar els que ja s’estan realitzant.

TRETS D’IDENTITAT
Els principis que contempla el nostre Projecte Educatiu (PEC) i que, per tant, dota d'identitat al centre són:
  • L'escola es defineix com a catalana, participa  activament en les manifestacions de caire tradicional i cultural arrelades a la nostra societat en la qual viu immersa.
  • Vol ser una escola on l’ús social del català sigui un fet real dins la comunitat educativa i de l’entorn, sense oblidar la formació de ciutadans competents en les altres llengües d’ús en la nostra societat i a la Unió Europea (castellà i anglès).

  • L’escola vol esdevenir un centre que formi persones competents socialment, respectuoses amb el medi, solidàries, participatives, tolerants i democràtiques.

  • Volem potenciar l’aprenentatge a través de l’experimentació, manipulació i recerca per tal que els nostres alumnes construeixin els seus propis coneixements, creant així un aprenentatge significatiu en tots els àmbits.

  • Una escola que s'adapti als canvis tecnològics i que vol integrar les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement en la seva organització i en el seu currículum. 

  • L'escola basa els seus principis educatius en la inclusivitat i en el respecte per la pluralitat. Vol ser integradora i oberta a la diversitat. Accepta la diversitat com a característica intrínseca de la realitat humana i procura el desenvolupament de tot l’alumnat segons les seves possibilitats i diferències. 

  • Una escola que creu en la complicitat amb les famílies per assolir la tasca educativa i està oberta a l'entorn. Participa amb totes les activitats que des de la Regidoria d’Ensenyament se’ns proposa i mantenim molt bones relacions amb l’AMPA.

1 comentari: