MENJADOR


La nostra escola té cuina pròpia i, per tant, el menjar dels nens i nenes es fa cada dia al nostre centre.


El servei de menjador el gestiona l'empresa AlimentArt a concessió del Consell Comarcal del Tarragonès.


El preu del servei, per un dia puntual, és de 6'40€. Si el nens o nena es queda de forma fixa és de 5'80€/dia.
OBJECTIUS GENERALS EN EL TEMPS DE MENJADOR
 • Adquirir hàbits relacionats amb l'alimentació i la higiene, adaptant-se als canvis alimentaris i acceptant progressivament diferents textures, temperatures i sabors.
 • Augmentar progressivament l'autonomia en l'alimentació, aprenent a menjar sol, a controlar la ingesta d'aliments i a acceptar una dieta variada.
 • Participar en l'elaboració de pautes de conducta relacionades amb el menjar, coneixent i acceptant les normes establertes dins del nostre medi soci i cultural.
 • Utilitzar les possibilitats motrius i sensitives del propi cos per utilitzar els utensilis de menjar amb eficàcia.

OBJECTIUS ESPECÍFICS DELS MONITORS EN EL TEMPS D'OCI:
 • Facilitar actituds que ajudin en el desenvolupament del nen a nivell cognitiu, afectiu i social.
 • Afavorir una bona organització i utilització del seu temps lliure dotant-los d'alternatives d'oci.
 • Potenciar el treball en equip i les relacions interpersonals per a una millor convivència entre tots.
 • Aconseguir un espai de trobades fora de l'horari escolar reglat, destinat al joc, a l'aprenentatge i al coneixement d'altres companys.
 • Potenciar i reforçar conductes positives de respecte i correcta utilització de l'entorn i el material a utilitzar.
 • Vetllar per la inclusió de tots els nens prestant especial atenció a aquells socialment més desfavorits i als alumnes amb necessitats educatives especials.
 • Fomentar valors socials i culturals que potenciïn el respecte i la tolerància entre tots.
 • Estimular la motivació i receptivitat dels nens intentant mantenir un ritme constant en la realització d’activitats i inculcant un compromís d'acabar tot allò que es comença.
 • Aprendre a escoltar i a participar durant les activitats, respectant les regles del joc i aprenent dels propis errors.
 • Realitzar activitats que posin en joc estratègies que facilitin al nen la resolució de conflictes i la presa de decisions.
 • Potenciar el desenvolupament intel·lectual, físic i social dels nens a través de jocs i dinàmiques que desenvolupin la seva *creativitat i imaginació

PAGAMENT
 • El pagament es realitzarà per domiciliació bancària, entre el dia 1 i 10 de cada mes, i l'import dependrà dels dies hàbils de cada mes.

 • Els nens i nenes que es quedin al menjador hauran d'adjuntar-nos el full d'inscripció.

 • Les absències, sempre que s'hagin justificat amb antelació, s'abonaran el 40%.

CONTACTE
Podeu trucar al 663 378 987.
                                                              
                           

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada