PROJECTE ODS

 

PROJECTE ODS: CONÈIXER,  INTEGRAR I ACTUAR

CONÈIXER,  INTEGRAR I ACTUAR

INICI: CURS 2022-23

ESCOLA L’ANTINA

OBJECTIU

Donar a conèixer els ODS en el nostre centre, per a poder actuar de manera més activa i compromesa en el món en què vivim (des del local al global) introduint una gran diversitat d'activitats i propostes didàctiques relacionades amb els ODS (seguint els principis de la metodologia activa i globalitzada) de manera sistemàtica i integrada en la programació curricular de cada nivell escolar, organitzant a més, actes solidaris, comunitaris i participatius que impliquin a tota la comunitat educativa, amb l'objectiu de contribuir en la conscienciació que a través de l'educació i el coneixement d'aquests objectius, podem actuar de manera responsable, millorar les desigualtats, ser millors persones (posant l'accent en la tolerància, el respecte a la diversitat, la cultura de la pau i la cura del nostre cos) i el respecte global del nostre planeta.

 

DESCRIPCIÓ RESUMIDA DEL PROJECTE


El nostre centre porta més de 6 anys treballant intensament en la introducció de metodologies actives i treballs de projectes globalitzats, posant l'accent en interessos propis dels alumnes/as amb l'objectiu de fer-los veritables partícips del seu aprenentatge (en el quin, com i per a què aprenen).


El nostre centre ja realitzava (en diferents nivells i edats) algunes actuacions relacionades amb els ODS, generalment emmarcades dins dels continguts de l'àrea curricular d’Educació en Valors Socials i Cívics, les quals anaven encaminades a promoure experiències en responsabilitat social, ambiental, solidaritat, justícia etc... Aquestes actuacions es realitzaven a proposta d'alguns docents, en les seves classes i sense la participació i la complicitat de tots i totes. En l'avaluació d'aquestes actuacions es feia evident que l'impacte en la resta del centre era mínim, així com tampoc ho era la implicació de famílies i organitzacions i/o entitats locals.

 

Aquest fet, ens va fer reflexionar i buscar una manera molt més eficient per a tractar aquests temes. A la fi de juny del 2022, decidim que els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) serien el fil conductor que guiaria les nostres actuacions i propostes didàctiques per a abordar aquests temes de manera conjunta i amb el compromís de tota la comunitat educativa.


1- Decidim treballar-los de manera gradual, on cada trimestre de cada curs escolar es treballés un objectiu diferent. L'elecció trimestral de cada ODS no va ser casual, sinó que acordem començar amb aquells que tenien relació amb activitats i propostes didàctiques que ja es feien en major o menor mesura a l'escola.


2- Per a assegurar-nos aquest treball i sistematitzar-lo, el primer que vam fer és fer visible en l'horari de l’alumnat la disponibilitat de 2 hores contínues a la setmana amb el nom: projecte ODS.

3- Durant la primera setmana de juliol de 2022, els docents de cada cicle van estar elaborant les programacions, debatent i seleccionant algunes propostes didàctiques i reflexionant sobre els criteris d'avaluació, això últim és de vital importància perquè no cal perdre de vista la finalitat de les activitats. Normalment quèiem en l'error de no tractar amb rigor el que realment perseguim (la finalitat dels projectes basats en situacions ha de tenir objectius d'aprenentatge ben definits).

A continuació, es fa un breu resum, a tall d’exemple, del treball dels ODS per al curs 2022-23:

Aquest curs s'ha decidit treballar els objectius següents en cada trimestre:
1r trimestre: Salut i benestar (relacionat amb hàbits saludables, evitar malalties, practica esportiva, etc..)


2n trimestre: Acció pel clima (relacionat amb petites accions que podem fer per a combatre el canvi climàtic).


3r trimestre: Pau, justícia i institucions sòlides (donar a conèixer les actuacions que realitza una entitat social per a combatre els problemes que es troben, en moltes ocasions, les persones majors (solitud, aïllament, pobresa, etc..) i com aquesta entitat afavoreix molts programes d'ajuda per a oferir-los una vida millor.

El treball de cada ODS culminarà amb un acte participatiu/solidari, on donarem visibilitat als treballs realitzats i on l’alumnat serà el veritable protagonista.

4- QUÈ HO FA INNOVADOR?

TREBALL SISTEMÀTIC: cada trimestre es treballarà un ODS a tots els nivells i a totes les edats. D'aquesta manera ens assegurem que les propostes i el coneixement dels ODS seran coneguts i tractat per tots/as. Apareix en l'horari dels alumnes ( 2 hores setmanals amb el nom: projectes ODS).

TRANSVERSAL I TRANSDISCIPLINAR: les activitats i propostes pedagògiques no s'emmarcaran en una sola àrea. Es busca que siguin propostes globals on l'alumne/a hagi de fer inferències de coneixement des de diferents àmbits (medi natural, llengües, matemàtiques, expressió artística, etc.…)

PARTICIPACIÓ REAL DE LA COMUNITAT EDUCATIVA: decidim que el treball realitzat amb cada objectiu ODS tindrà diferents canals de difusió (premsa, ràdio local, reunions informatives a les famílies, publicacions en la web dels treballs realitzats) i formes de participació comunitaris (organització d'actes participatius, solidaris, etc…).

D'aquesta manera pretenem també demanar ajuda a altres agents educatius (ONG, entitats socials i culturals locals, etc.…) per a assessorar-nos i oferir-nos recursos, si es requereixen. L'escola no pot viure al marge del seu context social, econòmic i humà i necessitem comptar amb el suport extern per a generar xarxes de col·laboració.

PROPOSTES CONSENSUADES PER TOT L'EQUIP DOCENT: s'elaboren les programacions didàctiques conjuntament amb tot l’equip de cicle (tutors i especialistes) i posteriorment es comparteixen amb la resta dels altres cicles per a poder tenir una visió global de totes les actuacions que es realitzin.

FOMENTAR UN ALUMNAT ACTIU, CREATIU I DE PENSAMENT CRÍTIC: deixarem marge a la participació i a les propostes que sorgeixin també dels propis alumnes (i de les seves famílies, si escau). De fet, estem convençuts que faran propostes molt interessants ja que estan acostumats a participar molt activament a l'aula i en el centre.

Cal donar veu als nens i nenes perquè és l'única manera que tenen per a desenvolupar el sentiment de pertinença en la seva escola, també pertinença a un municipi, a una societat amb valors justos democràtics i, en definitiva, pertinença a un món local i global. Només així podran actuar amb responsabilitat i de manera activa.

L'educació i el coneixement sistemàtic dels ODS des del centre, serà la guia i el suport per a aconseguir aquestes fites i aquesta oportunitat d'actuar activament.

5- PRINCIPALS ACTIVITATS

Depenent de l'objectiu a treballar, les propostes didàctiques aniran variant al llarg del curs escolar. Bàsicament, hem buscat activitats que impliquin la transferència de coneixement entre diferents àrees curriculars ( medi natural, llengües, matemàtiques, expressió artística, música, etc.…).

De manera resumida, en les nostres programacions hem seleccionat les competències claus del currículum que volem treballar i els indicadors d'avaluació de les diferents àrees per aconseguir els objectius fixats.

En termes generals les competències claus que apareixen en les programacions són:

COMPETÈNCIA PERSONAL, SOCIAL I D'APRENDRE A APRENDRE
COMPETÈNCIA CIUTADANA
COMPETÈNCIA EMPRENEDORA
COMPETÈNCIA EN CONSCIÈNCIA I EXPRESSIÓ CULTURAL
COMPETÈNCIA DIGITAL

CURS 2022-23

1r  trimestre:


Es treballarà (ODS 3): BONA SALUT i anirà relacionada amb el tema de la  Marató de TV3, que es fa a mitjans de desembre. Aquest any dedicat al les malalties del cor. L’escola també organitzarà un acte solidari per recaptar fons per a aquesta Marató, amb la participació de les famílies i una fira nadalenca (amb la venda de manualitats realitzades pels alumnes d’Infantil) amb el mateix propòsit.

Donada la diversitat d'activitats que s'han programat, depenent de l'edat, es detallen només alguns exemples:
-Entrevistes a cardiòlegs i/o persones/nens/es que tenen problemes de cor (cardiopaties congènites)
-Treballs per projectes amb la finalitat de buscar respostes a través de preguntes claus que es relacionin amb el tema:

 exemples:
com funciona el nostre cor? Quins hàbits no són saludables i quins em beneficien per a tenir millor salut? Quines malalties estan relacionades amb el sistema cardiovascular?
-Què és un investigador? On treballen? On es fan els medicaments? Projecte de científics/ques. Perquè és important que un país inverteixi en la recerca?
-Exposicions orals del resultat de les recerques a través de presentacions digitals, convidant a les famílies.
- Treball dels hàbits per a promoure una millor salut: alimentació saludable, activitat física, benestar emocional, higiene, descans. A través de conversa, cançons, contes i curtmetratges.
-Treball d'Estadística: persones que sofreixen malalties del cor per sexes, dades de mortalitat, per països, relació amb la vida saludable i l'alimentació, etc...
- Nocions de primers auxilis, símptomes que avisen que el cor no funciona bé (Elaboració de textos instructius, informatius, informes de es recerques, etc…)

2n trimestre: LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC

Alguns exemples de les activitats programades:

-Elaborar maquetes amb idees que representin un poble menys contaminant.

-Petits treballs de recerca sobre el tema: què podem fer per ajudar el planeta?

-Videos editats on els/les alumnes conviden a tots a reduir, reciclar i reutilitzar residus.

- Accions per estalviar aigua

-Conèixer Greenpace i altres ONG que treballen per combatre el canvi climàtic

-Accions per millorar el nostre entorn (sortir a netejar la platja de plàstics, escombraries, etc…)

-Campanya divulgativa per impulsar l'ús de la bicicleta per anar a l'escola (Bicibus).

-Manualitats i joguines amb materials reciclats

-Lectura i creació de contes per millorar el planeta terra, etc.

3r trimestre: PAU, JUSTÍCIA I INSTITUCIONS SÒLIDES (ODS 16)

S'organitzarà una marxa solidària on hi podrà participar tothom qui vulgui (persones de dins i fora del centre i d'altres municipis).

Es realitzarà el diumenge 21 de maig. Els diners recaptats s'enviaran a una entitat social estatal anomenada Càritas que lluita per la pobresa de diferents col·lectius. Aquest any serà per a un programa que tenen dedicat a la gent gran.

Durant el tercer trimestre els/les alumnes treballaran temes relacionats en l'ajuda i la comprensió d'aquest col·lectiu:

exemples:

-Entrevistar el president de Càritas del nostre municipi, saber quines accions realitzen.

-Debats sobre l'envelliment de la població.

-Procés biològic de l'envelliment de la persona. -Canvis a les etapes de la vida física.

-Treball d'algunes emocions que sent una part de la gent gran: solitud, tristesa, etc...

- Convidar-los a l'escola (ex. per les jornades culturals), fer entrevistes...

-Conèixer oficis antics que ja s'han perdut amb el temps

- Contes relacionats amb la gent gran

-Conèixer jocs, paraules en desús, músiques antigues, etc...

Es poden aprofitar totes aquelles coses que ja es fan a l'escola (exposició d'objectes antics, col·laborar amb la residència de gent gran del nostre municipi, etc.).

6-RESULTAT I IMPACTE

Estem convençuts que la planificació, la sistematització i la implantació del treball dels ODS al nostre centre serà molt positiva perquè els/les docents s'han involucrat molt en la preparació d'una gran diversificació d'activitats i estan molt motivats per dur-les a terme.

Òbviament, la direcció del centre ha estat en tot moment treballant conjuntament, amb els diferents equips docents, aportant recursos, informació i propostes. Aquest acompanyament és vital per aconseguir resultats positius.

A més, tenir un horari fix de 2 hores setmanals per treballar els ODS ens garanteix que tots els nens i nenes tindran l'oportunitat de conèixer-los i de poder compartir amb els mestres, companys, les seves famílies i amb membres d'entitats locals un objectiu comú, centrant-se en el fet que junts podem fer petits canvis necessaris per poder transformar les desigualtats, un estil de vida més saludable, una societat més justa i un planeta millor on viure.

La suma de moltes activitats, impregnades de metodologies actives, faran que tots i totes puguem anar prenent consciència que junts podem fer un món millor.

En acabar el curs, es farà una memòria avaluativa, amb l’ajuda d’uns indicadors d’avaluació, per analitzar els resultats i l’impacte que les propostes didàctiques han tingut al centre.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada