23 de maig 2016

LA NOSTRA ESCOLA A LA PRESENTACIÓ DE LA MASCOTA DELS JOCS DEL MEDITERRANI 2017


El passat dijous 19 de maig, els alumnes de 5è Adrià Pi i Adrià Muñoz, acompanyats per la mestra Núria Pagès van assistir a la presentació oficial de la mascota dels Jocs del Mediterrani al teatre Metropol de Tarragona.

Aquest acte va ser presidit per  Sa Majestat el Rei FelipVI.

Aquests alumnes van ser convidats per l'organització com a finalistes de la nostra escola en el concurs organitzat per la creació de la mascota.


El nostre centre forma part dels centres promotors educatius dels Jocs Mediterrani 2017.


19 de maig 2016

INFORMACIÓ ENTEROVIRUS

Els enterovirus són un gènere de virus ARN que circulen àmpliament a la població i afecten milions de persones en tot el món cada any. Aquest gènere inclou més de 100 serotips diferents i són responsables de quadres diversos, comuns en la població infantil. Majoritàriament produeixen quadres lleus i autolimitats i sovint les infeccions són asimptomàtiques.

Les infeccions per enterovirus es transmeten fonamentalment per via fecal‐oral i respiratòria i predominen durant l’estiu i la tardor. Les persones amb infeccions asimptomàtiques també poden excretar el virus.

SÍMPTOMES

Aquests virus causen de forma freqüent una malaltia febril inespecífica lleu i autolimitada, produint sovint infeccions asimptomàtiques. Els símptomes dels quadres que ocasionen més freqüentment poden incloure:
  • febre
  • secreció nasal, esternuts, tos
  • erupcions a la pell
  • butllofes a la boca
  • malestar general i dolors musculars
Altres quadres que poden causar són: faringitis, símptomes gastrointestinals i meningitis asèptica. En ocasions, s’ha observat l’aparició de quadres neurològics més greus.

TRACTAMENT

Les persones amb malaltia lleu causada per enterovirus normalment només necessiten tractament dels símptomes. Generalment, es recuperen completament. No obstant això, algunes malalties causades per enterovirus poden requerir hospitalització i administració del tractament recomanat en cada cas.

MESURES DE PREVENCIÓ I CONTROL D’ENTEROVIRUS

És d’especial rellevància el manteniment de mesures higièniques estrictes, amb especial atenció al rentat de mans e higiene dels nens i altres persones infectades i els seus convivents.
  • Rentar freqüentment les mans amb aigua i sabó o solucions alcohòliques, especialment després d’anar al lavabo i canviar bolquers

  • Evitar contacte estret amb persones infectades

  • Evitar la transmissió respiratòria cobrint‐se en tossir o esternudar amb un mocador d’un sol ús o la part intern del colze, no amb les mans.
  • Netejar i desinfectar freqüentment les superfícies que puguin haver estat contaminades

  • Romandre a casa durant la malaltia i evitar que els nens malalts assisteixin a l'escola

ON ADREÇAR‐VOS: al telèfon 061 CatSalut Respon (les 24 hores, tots els dies)