8 de març 2023

VIII CERTAMEN DE LECTURA EN VEU ALTA


El 7 de març es va celebrar a l'escola el VIII Certamen de Lectura en Veu Alta. Un acte molt consolidat al nostre centre que té com a objectiu el foment i el gust per la lectura i que era molt esperat, ja que va quedar aturat per la pandèmia durant dos anys, i finalment s'ha tornat a recuperar amb ganes i entusiasme entre l'alumnat i el professorat.

Ens va acompanyar un jurat expert format per la regidora d'educació, Sra. Maria Gual, la Sra. Montserrat Muntané ( professora jubilada de castellà), Montserrat Paris (bibliotecària) i el Sr. Jaume Balaguer (mestre jubilat de l'escola). 

Els/les participants van ser alumnes de 3r a 6è i alumnes representants de l'Aula d'acollida que van ser escollits/des  en una preselecció  de cada classe i als quals volem agrair les seves lectures davant de tot l'alumnat i el professorat de Primària.

Finalment, agrair també les mestres de música i a l'alumnat que, ens van regalar petites audicions, mentre el jurat deliberava. 

Els seleccionats/des per anar a  les Semifinals a Tarragona van ser:

Martí Sonson Amurgo, de 3r.

Yevheniia Filimonova, alumna  nouvinguda d'Ucraïna.

Claudia Rovira Cabrera, de 6è.

Molta sort als seleccionats!

Tot aquest acte ha estat organitzat per una Comissió formada per la mestra Teresa Piquer, i els mestres David Meana i Andreu Sánchez.

Gràcies a tots i a totes per fer-ho possible.
6 de març 2023

SOL·LICITUDS DE PREINSCRIPCIÓ

Us deixem els enllaços directes per realitzar la sol·licitud de preinscripció pel proper curs 2023-2024.

Educació Infantil:

http://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483-obligatoris?moda=1

Educació Primària:

http://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483-obligatoris?moda=2

Recordeu que per qualsevol dubte podeu contactar amb nosaltres mitjançant el correu electrònic de l'escola (e3009242@xtec.cat) o trucant al telèfon de l'escola (977 64 24 96) en horari de Secretaria (de dilluns a divendres de 9:10h a 13h i de dilluns a dijous de 15:10h a 16h).

Per acabar, us deixem un vídeo explicatiu de com fer la sol·licitud de preinscripció:

2 de març 2023

INFORMACIÓ PREINSCRIPCIONS


El procediment de preinscripció per al curs 2023-2024 estarà obert del 6 al 20 de març (ambdós inclosos). Recordeu que totes les sol·licituds presentades fora de termini perdran tota la puntuació obtinguda en el barem.

De la mateixa manera, no podeu presentar més d’una sol·licitud. Si en presenteu més d’una perdreu tots els drets de prioritat que us puguin correspondre.

S’han de preinscriure els nens i nenes que no estan matriculats actualment al nostre centre. Aquest període està indicat pels infants nascuts a l’any 2020 i que el proper curs escolar, començaran P3, així com la resta de nens i nenes que vulguin canviar de centre.

De la mateixa manera que el curs passat, totes les sol·licituds s’han de presentar telemàticament. A l’escola no es podrà presentar cap tipus de documentació en paper.

La sol·licitud la podreu realitzar, a partir del dia 6, des del següent enllaç:

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici

Quins són els criteris que puntuen?

Criteris generals

  • Si hi ha germans o germanes escolaritzats/ades al centre, 50 punts
  • Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc: 
    • Domicili a l’àrea de proximitat del centre, 30 punts.
    • Lloc de treball a l’àrea de proximitat del centre, 20 punts.
    • Domicili al mateix municipi del centre, 10 punts.
  • Si el pare, mare, tutor o tutora legal reben l’ajut de la renda garantida de ciutadania, 15 punts

Criteris complementaris (en cas d’empat)

·         Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o alumna o d’un familiar de primer grau, 15 punts.

·         Quan el pare o mare o tutor/a legal treballa en el centre, en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció, 10 punts.

·         Pel fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental, 10 punts.

·         Pel fet que l’alumne/a hagi nascut en un part múltiple, 10 punts.

·         Pel fet que l’alumne/a es trobi en situació d’acolliment familiar, 10 punts.

·         Quan s’acrediti la condició de víctima de violència de gènere o terrorisme, 10 punts.

Quina documentació s’ha de presentar?

Per un costat hi ha una documentació obligatòria que s’ha de presentar i acreditar a totes les sol·licituds:

·         Acreditar la identitat de la persona que fa la sol·licitud: DNI, NIE, o Passaport. Per les persones estrangeres comunitàries, el document d’identitat del país d’origen. 

 

·         Acreditat la filiació de l’alumne/a. Normalment amb el llibre de família, tot i que serveix altra documentació oficial. 

 

·         DNI de l’alumne/a, si en té.

I per altra banda caldrà acreditar que compliu els criteris complementaris que al·legueu.

Quan accediu a realitzar la sol·licitud de preinscripció veureu que hi ha dues maneres:

·         Sol·licitud de preinscripció electrònica. 

 

·         Sol·licitud de preinscripció en suport informàtic.

La diferència entre una i altra, a grans trets, és que la sol·licitud electrònica la podran fer aquelles persones que puguin identificar-se electrònicament: sigui amb certificat digital, amb DNI electrònic, amb IdeCAT mòbil o amb Cl@ve.

Les persones que no en tinguin hauran de fer la sol·licitud en suport informàtic.

Per tant, les persones que facin la sol·licitud electrònica no hauran de presentar el DNI ja que ja acrediten la seva identitat digitalment.

Per altra banda tothom haurà de presentar el llibre de família, o altra documentació que acrediti la filiació, excepte per les sol·licituds electròniques d’alumnes que hagin estat matriculats a un altre centre de Catalunya.

Per acreditar el domicili, la discapacitat i la família nombrosa o monoparental, en principi tampoc caldrà aportar còpia de la documentació ja que l’aplicació realitzarà la comprovació automàticament realitzant una consulta interadministrativa.