29 de febr. 2024

INFORMACIÓ PREINSCRIPCIÓ 2024-2025

El procediment de preinscripció per al curs 2024-2025 estarà obert del 6 al 20 de març (ambdós inclosos). Recordeu que totes les sol·licituds presentades fora de termini perdran tota la puntuació obtinguda en el barem.

De la mateixa manera, no podeu presentar més d’una sol·licitud. Si en presenteu més d’una perdreu tots els drets de prioritat que us puguin correspondre.

S’han de preinscriure els nens i nenes que no estan matriculats actualment al nostre centre. Aquest període està indicat pels infants nascuts a l’any 2021 i que el proper curs escolar, començaran I3, així com la resta de nens i nenes que vulguin canviar de centre.

Totes les sol·licituds s’han de presentar telemàticament. A l’escola no es podrà presentar cap tipus de documentació en paper.

La sol·licitud la podreu realitzar, a partir del dia 6, des del següent pàgina web:

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici

Quins són els criteris que puntuen?

Criteris generals

  • Si hi ha germans o germanes escolaritzats/ades al centre, 50 punts
  • Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc: 
    • Domicili a l’àrea de proximitat del centre, 30 punts.
    • Lloc de treball a l’àrea de proximitat del centre, 20 punts.
    • Domicili al mateix municipi del centre, 10 punts.
  • Si el pare, mare, tutor o tutora legal reben l’ajut de la renda garantida de ciutadania, 15 punts

Criteris complementaris (en cas d’empat)

·         Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o alumna o d’un familiar de primer grau, 15 punts.

·         Quan el pare o mare o tutor/a legal treballa en el centre, en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció, 10 punts.

·         Pel fet de formar part d’una família nombrosa, 10 punts.

·         Pel fet de formar part d’una família monoparental, 10 punts.

·         Pel fet que l’alumne/a hagi nascut en un part múltiple, 10 punts.

·         Pel fet que l’alumne/a es trobi en situació d’acolliment familiar, 10 punts.

·         Quan s’acrediti la condició de víctima de violència de gènere o terrorisme, 10 punts.

Quina documentació s’ha de presentar?

Per un costat, hi ha una documentació obligatòria que s’ha de presentar i acreditar a totes les sol·licituds:

·         Acreditar la identitat de la persona que fa la sol·licitud: DNI, NIE, o Passaport. Per les persones estrangeres comunitàries, el document d’identitat del país d’origen. 

 

·         Acreditat la filiació de l’alumne/a. Normalment amb el llibre de família, tot i que serveix altra documentació oficial. 

 

·         DNI de l’alumne/a, si en té.

I per altra banda, caldrà acreditar que compliu els criteris complementaris que al·legueu.

Quan accediu a realitzar la sol·licitud de preinscripció veureu que hi ha dues maneres:

·         Sol·licitud de preinscripció electrònica. 

 

·         Sol·licitud de preinscripció en suport informàtic.

La diferència entre una i altra, a grans trets, és que la sol·licitud electrònica la podran fer aquelles persones que puguin identificar-se electrònicament: sigui amb certificat digital, amb DNI electrònic, amb IdeCAT mòbil o amb Cl@ve.

Les persones que no en tinguin hauran de fer la sol·licitud en suport informàtic.

Per tant, les persones que facin la sol·licitud electrònica no hauran de presentar el DNI ja que ja acrediten la seva identitat digitalment.

Per altra banda tothom haurà de presentar el llibre de família, o altra documentació que acrediti la filiació, excepte per les sol·licituds electròniques d’alumnes que hagin estat matriculats a un altre centre de Catalunya.

Per acreditar el domicili, la discapacitat i la família nombrosa o monoparental, en principi tampoc caldrà aportar còpia de la documentació ja que l’aplicació realitzarà la comprovació automàticament realitzant una consulta interadministrativa.

27 de febr. 2024

CALENDARI PREINSCRIPCIONS 2024-2025

 

Fases de la preinscripció

Dates

Publicació de l’oferta inicial

5 de març

Presentació de sol·licituds

del 6 al 20 de març

Publicació de la llista amb el barem provisional

17 d’abril

Termini de reclamacions

del 17 al 22 d’abril

Publicació de la llista amb el barem un cop resoltes les reclamacions

25 d’abril

Sorteig del número de desempat

30 d’abril

Publicació de la llista ordenada

2 de maig

Publicació de la llista d’admesos i la llista d’espera

10 de juny

Període de matriculació

del 18 al 26 de juny

26 de febr. 2024

CERTAMEN DE LECTURA EN VEU ALTA

 

El passat dimecres 21 de febrer vam celebrar el 9è Certamen de Lectura en Veu Alta.

Volem donar l'enhorabona a tot l'alumnat que hi va participar, i felicitar a les persones que representaran l'escola el proper 8 de març a Tarragona.

També volem agrair al jurat que va formar part del CLVA, la Montse Muntané, Montse París, Jaume Balaguer i José García (regidor d'educació de l'Ajuntament de Torredembarra).