19 de maig 2021

BEQUES MENJADOR 2021-2022

Benvolgudes famílies,

Us fem arribar informació en relació a la convocatòria d’ajuts individuals de menjador pel proper curs 2021-2022.

1) Les famílies que ja van demanar l’ajut l’any passat i no els hi van denegar per manca de documentació, i sempre i quant des del darrer curs no hagi canviat el nombre de membres de la vostra unitat familiar, ja sigui pel naixement d’un nou fill o filla, per separació dels pares, defunció, etcètera...només cal que porteu a la Secretaria del centre el document de sol·licitud abreujada que trobareu al següent enllaç, entre el 25/05/2021 i el 10/06/2021.

http://tarragones.cat/ensenyament/menjadors-escolars-ajuts/model-abreujat-v1-21-22

L’horari de presentació de sol·licituds serà:

Matins: de dilluns a divendres de 9:10h a 13h.

Tardes: de dilluns a dijous de 15:10h a 16h.

També ho podeu fer mitjançant IdCat Mòbil seguint el següent procediment:

1. Descarregar de la web del CCT el model abreujat per emplenar i guardar a

l’escriptori.

2. Donar-se d’alta d’ IdCAT Mòbil (si no ho està) + informació a

http://tarragones.cat/oficina-virtual-tarragones

3. Anar a la web del CCT http://tarragones.cat/ i buscar l’apartat: 

a. Tràmits en línia (marge inferior dret).

b. Instància genèrica (emplenar).

c. Adjuntar model abreujat que tenim guardat a l’escriptori.

d. Enviar instància genèrica.

2) Les famílies que no vau presentar sol·licitud de beca el curs passat, les que la vau presentar però us la van denegar per manca de documentació, les que teniu amb alumnat en custòdia compartida o en acolliment o les que des del curs passat hagi canviat el nombre de membres de la vostra unitat familiar, ja sigui pel naixement d’un nou fill o filla, per separació dels pares, defunció, etcètera... haureu de presentar la sol·licitud ordinària de beca de menjador directament al Consell Comarcal del Tarragonès demanant cita prèvia a partir del 17 de maig.

Podeu demanar cita prèvia des del següent enllaç:

https://outlook.office365.com/owa/calendar/CitaPrviaEnsenyament@cctarragones.onmicrosoft.com/bookings/

Podeu descarregar al model de sol·licitud ordinària des d’aquí:

http://tarragones.cat/ensenyament/menjadors-escolars-ajuts/model-ordinari-21-22-1

Juntament amb la sol·licitud ordinària haureu de presentar  fotocòpia del DNI, NIE o NIF de l’alumne/a, i de tots els membres de la unitat familiar que siguin majors de 16 anys.

A més a més també haure de presentar la documentació acreditativa de les situacions específiques que marqueu.

7 de maig 2021

PUBLICACIÓ LLISTAT ORDENAT

Tal com estableix el calendari del procediment de preinscripció pel proper curs 2021-2022, avui publiquem el llistat de les sol·licituds rebudes al nostre centre ordenades segons la seva puntuació definitiva i el número de desempat. Podeu consultar el llistat des del següent enllaç:

https://drive.google.com/file/d/1DiDDab7V2tQup8lnsGcH497V2hmgg1Hg/view?usp=sharing

3 de maig 2021

PUBLICACIÓ LLISTAT PUNTUACIÓ DEFINITIVA

Tal com estableix el calendari del procediment de preinscripció pel proper curs 2021-2022, avui publiquem el llistat amb la puntuació definitiva de totes les sol·licituds rebudes al nostre centre. Podeu consultar el llistat des del següent enllaç:

https://drive.google.com/file/d/1UMLL1Ry-6O8Aj-N1BrsPavGCnMcBgStZ/view?usp=sharing