27 de març 2021

DESPERTAR LA CURIOSITAT A TRAVÉS DE L'ÚS DE LA TECNOLOGIA

L'alumnat de 6è acaba el trimestre amb una proposta en format Escape Room.

Cada grup, i de manera, cooperativa ha hagut de solucionar alguns reptes, basant-se en continguts apresos aquest darrer trimestre. 

Una molt bona iniciativa per aprendre jugant, utilitzant la tecnologia com a eina motivadora. 

Us deixem el vídeo de presentació, esperem que us agradi.


22 de març 2021

ACCIONS PER MITIGAR L'EFECTE D'ILLA DE CALOR ALS PATIS DE L'ESCOLA

El passat 20 de març, l'Ajuntament de Torredembarra va iniciar la plantació de vegetació autòctona als patis d'infantil i primària de la nostra escola.

Al pati de primària es van plantar sis arbres autòctons de gran port (lledoners, freixe de fulla petita i til·lers) perquè exerceixin la seva funció ombrívola i cobertora de la superfície del terra. També es va plantar una tanca vegetal amb trenta llentiscles que ajudaran  a recrear un ambient verd i relaxant en un racó excessivament artificial. 

A la zona d'infantil es van plantar alguns arbres i es van habilitar parterres coberts amb vegetació mediterrània autòctona de mitja alçada. Concretament, trobarem 88 arbustos (romers, ramells de Sant Ponç, espernallac, espígol comú, farigoles, sajolida de muntanya, bruc d’hivern i orenga).   

Per a més informació podeu veure el vídeo de TAC 12. 

Agraïm aquest projecte de l'Ajuntament que de ben segur contribuirà a ampliar zones d'ombra, a conèixer la vegetació autòctona i a respirar un aire molt més pur. 

L' Antina sempre amb la millora del medi ambient!


15 de març 2021

SOL·LICITUDS DE PREINSCRIPCIÓ

Us deixem els enllaços directes per realitzar la sol·licitud de preinscripció pel proper curs 2021-2022.

Educació Infantil:

http://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483-obligatoris?moda=1

Educació Primària:

http://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483-obligatoris?moda=2

Recordeu que per qualsevol dubte podeu contactar amb nosaltres mitjançant el correu electrònic de l'escola (e3009242@xtec.cat) o trucant al telèfon de l'escola (977 64 24 96) en horari de Secretaria (de dilluns a divendres de 9:10h a 13h i de dilluns a dijous de 15:10h a 16h).


11 de març 2021

OFERTA INICIAL DE PLACES

Tal com estableix el calendari del procés de preinscripció per al proper curs 2021-2022, us deixem l'oferta inicial de places del nostre centre.10 de març 2021

INFORMACIÓ FUNCIONAMENT PREINSCRIPCIÓ

El procediment de preinscripció per al curs 2021-2022 estarà obert del 15 al 24 de març (ambdós inclosos). Recordeu que totes les sol·licituds presentades fora de termini perdran tota la puntuació obtinguda en el barem.

De la mateixa manera, no podeu presentar més d’una sol·licitud. Si en presenteu més d’una perdreu tots els drets de prioritat que us puguin correspondre.

S’han de preinscriure els nens i nenes que no estan matriculats actualment al nostre centre. Aquest període està indicat pels infants nascuts a l’any 2018 i que el proper curs escolar, començaran P3, així com la resta de nens i nenes que vulguin canviar de centre.

Una novetat molt important és que, per primera vegada, totes les sol·licituds s’han de presentar telemàticament. A l’escola no es podrà presentar cap tipus de documentació en paper.

La sol·licitud la podreu realitzar, a partir del dia 15, des del següent enllaç:

Quins són els criteris que puntuen?

Criteris generals

 • Si hi ha germans o germanes escolaritzats/ades al centre o el pare, mare, tutor o tutora legal hi treballa, 40 punts
 • Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc: 
  • Domicili a l’àrea de proximitat del centre, 30 punts.
  • Lloc de treball a l’àrea de proximitat del centre, 20 punts.
  • Domicili al mateix municipi del centre, 10 punts.
 • Si el pare, mare, tutor o tutora legal reben l’ajut de la renda garantida de ciutadania, 10 punts
 • Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o alumna o d’un familiar de primer grau, 10 punts.

Criteris complementaris (en cas d’empat)

 • Pel fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental, 15 punts.
Quina documentació s’ha de presentar?

Per un costat hi ha una documentació obligatòria que s’ha de presentar i acreditar a totes les sol·licituds:

Acreditar la identitat de la persona que fa la sol·licitud: DNI, NIE, o Passaport. Per les persones estrangeres comunitàries, el document d’identitat del país d’origen. 

Acreditat la filiació de l’alumne/a. Normalment amb el llibre de família, tot i que serveix altra documentació oficial. 

DNI de l’alumne/a, si en té.

I per altra banda caldrà acreditar que compliu els criteris que al·legueu.

 Quan accediu a realitzar la sol·licitud de preinscripció veure que hi ha dues maneres:

 Sol·licitud de preinscripció electrònica. 

 Sol·licitud de preinscripció en suport informàtic.

La diferència entre una i altra, a grans trets, és que la sol·licitud electrònica la podran fer aquelles persones que puguin identificar-se electrònicament: sigui amb certificat digital, amb DNI electrònic, amb IdeCAT mòbil o amb Cl@ve.

Les persones que no en tinguin hauran de fer la sol·licitud en suport informàtic.

Per tant, les persones que facin la sol·licitud electrònica no hauran de presentar el DNI ja que ja acrediten la seva identitat digitalment.

Per altra banda tothom haurà de presentar el llibre de família, o altra documentació que acrediti la filiació, excepte per les sol·licituds electròniques d’alumnes que hagin estat matriculats a un altre centre de Catalunya.

Per acreditar el domicili, la discapacitat i la família nombrosa o monoparental, en principi tampoc caldrà aportar còpia de la documentació ja que l’aplicació realitzarà la comprovació automàticament realitzant una consulta interadministrativa.