DOCUMENTS DE CENTRE

En aquest espai, que anirem actualitzant, podeu trobar documents amb informació relativa al funcionament del nostre centre:

PLA D'OBERTURA DEL CENTRE

https://drive.google.com/file/d/11W5H6Vq5g2_J1f4QEoO_DvIrbz3_md_r/view?usp=sharing

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC)


PROJECTE LINGÜÍSTIC


NORMES D'ORGANITZACIÓ I DE FUNCIONAMENT DE CENTRE (NOFC)

https://drive.google.com/file/d/1_g-ZRo8Q63hiiA4JniJ56YfRqnqKwzBg/view?usp=sharing

PROJECTE DE CONVIVÈNCIA


PLA DE FUNCIONAMENT DEL SERVEI DE MENJADORCARTA DE COMPROMÍS

Educació Infantil: 


Educació Primària:

https://drive.google.com/file/d/1wnfjJT-3Kx4S0s1cRA8MBpT8L3ddUf8v/view?usp=sharing


CRITERIS D'AVALUACIÓ

Educació Infantil


1r

Català:


Castellà:


Anglès:


Matemàtiques:


2n3r4t

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada