DOCUMENTS DE CENTRE

En aquest espai, que anirem actualitzant, podeu trobar documents amb informació relativa al funcionament del nostre centre:

PLA D'ORGANITZACIÓ DE CENTRE

https://drive.google.com/file/d/1y9naJ-o3P92T7Qe-_3vOcbKMGNvT0hwD/view?usp=sharing

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC)


PROJECTE LINGÜÍSTIC


NORMES D'ORGANITZACIÓ I DE FUNCIONAMENT DE CENTRE (NOFC)

https://drive.google.com/file/d/1_g-ZRo8Q63hiiA4JniJ56YfRqnqKwzBg/view?usp=sharing

PROJECTE DE CONVIVÈNCIACARTA DE COMPROMÍS

Educació Infantil: 


Educació Primària:

https://drive.google.com/file/d/1wnfjJT-3Kx4S0s1cRA8MBpT8L3ddUf8v/view?usp=sharing

PLA DE REOBERTURA DEL CENTRE

https://drive.google.com/file/d/1eXxxjztBJFtZnTVeWsHN2F5tPGMdGKva/view?usp=sharing

CRITERIS D'AVALUACIÓ

Educació Infantil


1r

Català:


Castellà:


Anglès:


Matemàtiques:


2n3r4t

Cap comentari:

Publica un comentari