CONSELL ESCOLAR

El consell escolar del centre és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa.

La funció principal del consell escolar és debatre i aprovar tots aquells temes importants per al funcionament i l'organització del centre: el projecte educatiu, el pla i la memòria anual de centre, el pressupost, etc.

Les persones del consell escolar són elegides per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Actualment està format per les següents persones:

Equip directiu:

Sra. Isabel Escobar Sanmartín (Directora).
Sra. Elena Luna Sánchez (Cap d'estudis).
Sra. Núria Pagès Robert (Secretària).

Mestres:

Sra. Davínia Folguerola Llorca.
Sra. Susana Adam Aguilar.
Sra. Laura Núñez Recasens.
Sra. Teresa Piquer Culleres.

Pares i mares:

Sra. Olga Velardiez Martínez.
Sra. Cristina Jacas Osborn.
Sra. Ariana Merino Amigó.

Sra. Mireia Ortega Roca (en representació de l'AMPA).

Sr. Rubén Suan Vives (en representació del Personal d'Administració i Serveis).

Sr. Mireia Gual Figuerola (Regidora d'Educació a l'Ajuntament de Torredembarra).

Cap comentari:

Publica un comentari