CONSELL ESCOLAR

El consell escolar del centre és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa.

La funció principal del consell escolar és debatre i aprovar tots aquells temes importants per al funcionament i l'organització del centre: el projecte educatiu, el pla i la memòria anual de centre, el pressupost, etc.

Les persones del consell escolar són elegides per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

La darrera convocatòria d'eleccions a consells escolars dels centres ha estat el curs 2014-2015.

Actualment està format per les següents persones:

Equip directiu:

Sra. Isabel Escobar Sanmartín (Directora)
Sra. Asun Hernández Ramírez (Cap d'estudis)
Sra. Anna Guasch Vallverdú (Secretària)

Mestres:

Sra. Davínia Folguerola Llorca
Sra. Maria Gual Figuerola
Sra. Àngels Gallego Latorre
Sra. Elisabet López Palma

Pares i mares:

Sra. Olga Velardiez Martínez
Sra. Elena Luna Sánchez
Sra. Ana M. González Abad

Sra. Raquel Idoate Ibáñez (en representació de l'AMPA)

Sr. Rubén Suan Vives (en representació del Personal d'Administració i Serveis)

Sr. Jordi Solé Flores (Regidor d'Ensenyament a l'Ajuntament de Torredembarra)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada