10 de març 2021

INFORMACIÓ FUNCIONAMENT PREINSCRIPCIÓ

El procediment de preinscripció per al curs 2021-2022 estarà obert del 15 al 24 de març (ambdós inclosos). Recordeu que totes les sol·licituds presentades fora de termini perdran tota la puntuació obtinguda en el barem.

De la mateixa manera, no podeu presentar més d’una sol·licitud. Si en presenteu més d’una perdreu tots els drets de prioritat que us puguin correspondre.

S’han de preinscriure els nens i nenes que no estan matriculats actualment al nostre centre. Aquest període està indicat pels infants nascuts a l’any 2018 i que el proper curs escolar, començaran P3, així com la resta de nens i nenes que vulguin canviar de centre.

Una novetat molt important és que, per primera vegada, totes les sol·licituds s’han de presentar telemàticament. A l’escola no es podrà presentar cap tipus de documentació en paper.

La sol·licitud la podreu realitzar, a partir del dia 15, des del següent enllaç:

Quins són els criteris que puntuen?

Criteris generals

 • Si hi ha germans o germanes escolaritzats/ades al centre o el pare, mare, tutor o tutora legal hi treballa, 40 punts
 • Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc: 
  • Domicili a l’àrea de proximitat del centre, 30 punts.
  • Lloc de treball a l’àrea de proximitat del centre, 20 punts.
  • Domicili al mateix municipi del centre, 10 punts.
 • Si el pare, mare, tutor o tutora legal reben l’ajut de la renda garantida de ciutadania, 10 punts
 • Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o alumna o d’un familiar de primer grau, 10 punts.

Criteris complementaris (en cas d’empat)

 • Pel fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental, 15 punts.
Quina documentació s’ha de presentar?

Per un costat hi ha una documentació obligatòria que s’ha de presentar i acreditar a totes les sol·licituds:

Acreditar la identitat de la persona que fa la sol·licitud: DNI, NIE, o Passaport. Per les persones estrangeres comunitàries, el document d’identitat del país d’origen. 

Acreditat la filiació de l’alumne/a. Normalment amb el llibre de família, tot i que serveix altra documentació oficial. 

DNI de l’alumne/a, si en té.

I per altra banda caldrà acreditar que compliu els criteris que al·legueu.

 Quan accediu a realitzar la sol·licitud de preinscripció veure que hi ha dues maneres:

 Sol·licitud de preinscripció electrònica. 

 Sol·licitud de preinscripció en suport informàtic.

La diferència entre una i altra, a grans trets, és que la sol·licitud electrònica la podran fer aquelles persones que puguin identificar-se electrònicament: sigui amb certificat digital, amb DNI electrònic, amb IdeCAT mòbil o amb Cl@ve.

Les persones que no en tinguin hauran de fer la sol·licitud en suport informàtic.

Per tant, les persones que facin la sol·licitud electrònica no hauran de presentar el DNI ja que ja acrediten la seva identitat digitalment.

Per altra banda tothom haurà de presentar el llibre de família, o altra documentació que acrediti la filiació, excepte per les sol·licituds electròniques d’alumnes que hagin estat matriculats a un altre centre de Catalunya.

Per acreditar el domicili, la discapacitat i la família nombrosa o monoparental, en principi tampoc caldrà aportar còpia de la documentació ja que l’aplicació realitzarà la comprovació automàticament realitzant una consulta interadministrativa.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada