6 de nov. 2018

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR


Benvolgudes famílies,

El proper dimarts 27/11/2018 se celebraran eleccions per renovar part dels representants dels pares i mares al Consell Escolar, que és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Les votacions es realitzaran al vestíbul de l’escola, davant de Secretaria, de 9h a 10h i entre les 15h i les 17h.

Al Consell Escolar, a més a més dels representants del pares i mares, també hi participen la directora i la cap d’estudis del centre, un/a representant de l’Ajuntament, representants del professorat, un/a representant del personal d’administració i serveis i un/a representant de l’AMPA.

En aquest procés escolar, que finalitzarà el dia 27 de novembre, s’escolliran 1 dels representants del sector de pares i mares, i dos del sector de mestres.

Al plafó informatiu de Secretaria podreu trobar el cens electoral provisional dels pares i mares i, entre els dies 8 i 12 de novembre, podreu presentar reclamacions en el cas que sigui necessari.

Poden presentar candidatura tots els pares i les mares, tutors i tutores d’alumnes, que n’exerceixen la pàtria potestat o la tutela, sempre que els fills o filles estiguin matriculats al centre en el moment de la convocatòria de les eleccions. A tal efecte, haureu d’omplir una fulla que estarà a la vostra disposició a la Secretaria del centre i que també podreu descarregar des d'aquesta pàgina web i que haureu de presentar durant les dates establertes.

Recordeu també que les candidatures poden estar avalades per un grup de pares i/o mares o per l’AMPA, fet que permet designar una persona que actuï a la mesa electoral com a supervisor o supervisora. En aquest cas, el full de presentació de candidatura ha d’anar acompanyat del corresponent aval en el moment de la seva presentació.

Des de l’equip directiu us animem a participar activament en aquest procés, ja sigui presentant-vos com a candidats o candidates, o votant el proper 27 de novembre!

Podreu trobar tota la informació a la web de l’escola i al plafó informatiu situat davant la secretaria del centre.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada