2 de nov. 2021

ELECCIONS RENOVACIÓ DEL CONSELL ESCOLAR

El proper 25/11/2021 se celebraran eleccions per renovar part dels representants dels pares i mares al Consell Escolar, que és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Les votacions es realitzaran al gimnàs de l’escola entre les 16h i les 17:30h. 

Al Consell Escolar, a més a més dels representants del pares i mares, també hi participen la directora i la cap d’estudis del centre, un/a representant de l’Ajuntament, representants del professorat, un/a representant del personal d’administració i serveis, un/a representant del personal d’atenció educativa complementària i un/a representant de l’AMPA.

En aquest procés escolar, que comença avui i finalitza el dia 25 de novembre, s’escolliran dos dels representants del sector de pares i mares, dos del sector de mestres, una persona representant del sector del personal d’administració i serveis, i una persona representant del personal d’atenció educativa complementària.

A partir d’avui podreu trobar, al plafó informatiu situat davant de Secretaria, el cens electoral provisional dels pares i mares i entre els dies 3 i 9 de novembre podeu presentar reclamacions en el cas que sigui necessari.

Poden presentar candidatura tots els pares i les mares, tutors i tutores d’alumnes, que n’exerceixen la pàtria potestat o la tutela, sempre que els fills o filles estiguin matriculats al centre en el moment de la convocatòria de les eleccions. A tal efecte, haureu d’omplir un full que estarà a la vostra disposició a la Secretaria del centre i que també podreu descarregar des de la nostra pàgina web (http://www.escolaantina.cat) i que haureu de presentar durant les dates establertes.

Recordeu també que les candidatures poden estar avalades per un grup de pares i/o mares o per l’AMPA, fet que permet designar una persona que actuï a la mesa electoral com a supervisor o supervisora. En aquest cas, el full de presentació de candidatura ha d’anar acompanyat del corresponent aval en el moment de la seva presentació.

Des de l’equip directiu us animem a participar activament en aquest procés, ja sigui presentant-vos com a candidats o candidates, o votant el proper 25 de novembre!!

Podreu trobar tota la informació a la web de l’escola i al plafó informatiu situat davant la secretaria del centre. 

CALENDARI DEL PROCÉS ELECTORAL RENOVACIÓ CONSELL ESCOLAR

Data

 

02/11/2021

Convocatòria d’eleccions.

03/11/2021

Inici del termini per presentar reclamacions al censos electorals.

04/11/2021

Sorteig per designar els vocals de les meses electorals.

Publicació composició meses electorals.

09/11/2021

Fi del termini per presentar reclamacions al censos electorals.

10/11/2021

Constitució meses electorals.

Resolució reclamacions presentades i aprovació cens definitiu.

Publicació cens definitiu.

11/11/2021

Inici presentació candidatures.

Inici presentació sol·licituds per actuar de supervisor/a del sector de pares o mares.

16/11/2021

Final presentació candidatures.

Últim dia presentació sol·licituds per actuar de supervisor/a del sector de pares o mares.

17/11/2021

Publicació candidatures.

25/11/2021

Votació sector pares i mares (de 16h a 17:30h).

 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada