4 de nov. 2014

ELECCIONS RENOVACIÓ CONSELL ESCOLAREl proper 25/11/2014 es celebraran eleccions per renovar part dels representants dels pares i mares al Consell Escolar, que és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Les votacions es realitzaran al vestíbul de l’escola, davant de Secretaria, entre les 15h i les 18h.

Al Consell Escolar, a més a més dels representants del pares i mares, també hi participen la directora i la cap d’estudis del centre, un representant de l’Ajuntament, representants del professorat, un representant del personal d’administració i serveis i un representant de l’AMPA.

En aquest procés escolar, que comença avui dia 4 i finalitza el dia 25 de novembre, s’escollirà un dels representants del sector de pares i mares i dos del sector de mestres.

Des d’avui mateix podreu trobar, al suro situat davant de Secretaria, el cens electoral provisional dels pares i mares i entre els dies 5 i 10 de novembre podeu presentar reclamacions en el cas que sigui necessari.

Poden presentar candidatura tots els pares i les mares, tutors i tutores d’alumnes, que n’exerceixen la pàtria potestat o la tutela, sempre que els fills o filles estiguin matriculats al centre en el moment de la convocatòria de les eleccions. A tal efecte, haureu d’omplir una fulla que estarà a la vostra disposició a la Secretaria del centre i que també podreu descarregar des de l'enllaç que trobareu en aquesta mateixa entrada i que haureu de presentar durant les dates establertes.

Recordeu també que les candidatures poden estar avalades per un grup de pares i/o mares o per l’AMPA, fet que permet designar una persona que actuï a la mesa electoral com a supervisor o supervisora. En aquest cas, el full de presentació de candidatura ha d’anar acompanyat del corresponent aval en el moment de la seva presentació.

Des de l’equip directiu us animem a participar activament en aquest procés, ja sigui presentant-vos com a candidats o candidates, o votant el proper 25 de novembre!!Per si voleu aprofundir més en el funcionament del Consell Escolar, us deixem tot seguit un enllaç des del que podreu descarregar la normativa reguladora que forma part de les Normes d'Organització i Funcionament del Centre.
CALENDARI DEL PROCÉS ELECTORAL RENOVACIÓ CONSELL ESCOLAR


04/11/2014
Convocatòria d’eleccions
Publicació cens electorals provisionals
05/11/2014
Inici del termini per presentar reclamacions al censos electorals
10/11/2014
Fi del termini per presentar reclamacions al censos electorals
Sorteig per designar els vocals de les meses electorals
Publicació composició meses electorals
12/11/2014
Constitució meses electorals
Resolució reclamacions presentades i aprovació cens definitiu
Publicació cens definitiu
13/11/2014
Inici presentació candidatures
Inici presentació sol·licituds per actuar de supervisor/a del sector de pares o mares
17/11/2014
Final presentació candidatures
19/11/2014
Publicació candidatures
20/11/2014
Últim dia presentació sol·licituds per actuar de supervisor/a del sector de pares o mares
25/11/2014
Votació sector pares i mares (de 15h a 18h)
27/11/2014
Votació sector mestres
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada