14 de maig 2014

BEQUES DE MENJADOR I LLBRES DEL CONSELL COMARCAL

Us comuniquem que ja han sortit les beques de menjador (Infantil i Primària) i de llibres (només Infantil) del Consell Comarcal del Tarragonès, pel proper curs 2014-15.

PODEU SOL·LICITAR L’IMPRÈS A SECRETARIA (caldrà que l’ompliu amb lletra majúscula).

Documentació que caldrà presentar obligatòriament:

Models de sol·licitud Annex I - Annex II.

-  Fotocòpia de la Targeta Sanitària Individual de l’alumne/a sol·licitant de la beca.

- Document de Declaració jurada de convivència (amb aquesta declaració no fa falta el Certificat de Convivència de l’Ajuntament).

- Model d'autorització de la persona interessada perquè l’administració pública pugui obtenir dades a l'Agència Tributària.

- Fotocòpia dels DNI de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys.

Documentació complementària:

- Targeta acreditativa de la discapacitat o Certificat de disminució de l’ICASS.

- Certificat d’incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa.

- Títol de família nombrosa o monoparental vigent.

- Document judicial que acrediti la nova situació (únicament en casos de separació recent).

- Resolució d'acolliment de la Direcció General d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència.

TERMINIS

Podeu presentar-la des del 14 de maig al 6 de juny per tot l'alumnat matriculat al centre, de dilluns a divendres de 9:00h a 13:30h i de 15:00h a 16:30h.

Els alumnes que faran P3 el proper curs 2014-2015 hauran de presentar la sol·licitud de beca del 10 al 13 de juny, coincidint amb el període de matrícula.

Podeu descarregar les bases d'aquests ajuts des dels següents enllaços:

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada